דף הבית
חברי ועדת זוהר
הנחיות למגיש תביעה
חשוב לדעת
הנחיות ביטחון
מסמכים
קישור לועדת ריבלין
צור קשר

ועדת זוהר

לקביעת הזכאות וגובה הפיצוי לעובדי הוועדה לאנרגיה אטומית שחלו בסרטן על-פי הסדר ריבלין

אודות


ביום 4 באפריל 2013 מינתה שרת המשפטים ועדה ציבורית לבחינת האפשרות להחיל הסדר מיוחד על העובדים במרכזי הוועדה לאנרגיה אטומית (וא"א), שאינו מבוסס על הצורך להוכיח אשם ושייתן מענה הולם, שוויוני, קצר ויעיל, לצורך פיצוי במקרים המתאימים. בהתאם לכתב המינוי של הוועדה, הסדר זה יחול על אלה אשר יעדיפו מנגנון זה על פני קיום הליך משפטי ובמקומו.

כחברי הוועדה נתמנו המשנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס), כב' השופט אליעזר ריבלין, יו"ר הוועדה; רו"ח עו"ד מיכל עבאדי בויאנג'ו, החשבת הכללית במשרד האוצר; עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקלי); פרופסור רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון; פרופסור אריאל פורת מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים; ופרופסור ניר פלד, מומחה ברפואה פנימית, ריאות ואונקולוגיה אז במרכז רפואי רבין.

לאחר שהשלימה את עבודתה, הגישה ועדת ריבלין ביום 27 באוקטובר 2015 את המלצותיה בדבר הסדר פיצוי וולונטרי, אשר בגיבושו ננקטה על ידה גישה מקלה ומיטיבה באופן משמעותי לעומת הדין הקיים, כך שמסגרתו יזכו לפיצוי עובדים רבים שלפי הדין הקיים ספק רב אם היו זוכים לפיצוי כלשהו.

כפי שהובהר על ידי ועדת ריבלין, הצורך ביצירת מנגנון פיצוי ייחודי לעובדי הוא"א שחלו נובע מהצטרפותם של מספר גורמים ייחודיים: תרומתם של העובדים לביצוע מדיניות הממשלה בתחום המחקר והפיתוח הגרעיני; הקושי להוכיח את קיומו של קשר סיבתי בין החשיפה לקרינה לבין המחלה במסגרת הדין הקיים; והרגישות המיוחדת הנלווית לניהול תביעותיהם של העובדים בבית המשפט.

כאמור בדו"ח, מדינות שונות המחזיקות במרכזי מחקר גרעיני או בכורים גרעיניים אימצו הסדרי פיצוי ייחודיים, שאינם תלויים בשאלת קיומה של אחריות נזיקית, בעניינם של עובדים במרכזים מסוג זה שחלו במחלה ממארת. קישור לדו"ח של הוועדה הציבורית לגיבוש הסדר פיצוי מיוחד לעובדי הוועדה לאנרגיה אטומית שחלו במחלת הסרטן ,הבהרה: מחלת העיניים קטרקט Cataract אינה מחלה ממארת. בהתאם להנחיית יו"ר ועדת ריבלין מיום 11.8.2016, מדובר בטעות סופר ויש להחריג מחלה זו מן הרשימה.

ביום 13 במרץ 2016 אימצה הממשלה את המלצות דו"ח ועדת ריבלין והטילה על השר ד"ר יובל שטייניץ לטפל מטעמה בכל הנוגע ליישומן. קישור להחלטת הממשלה ודברי ההסבר

בראש הוועדה עומד כב' השופט בדימוס ד"ר עדי זרנקין אשר החליף את היו"ר היוצא כב' השופט (בדימוס) שמואל ברלינר. לצידו חברים בוועדה רופאים אונקולוגים בכירים וכן נציג אגף החשב הכללי במשרד האוצר (לחברי הוועדה) ועדת זוהר מנוהלת באחריותו ובסמכותו של משרד ראש הממשלה, באמצעות החברה הממשלתית "ענבל חברה לביטוח בע"מ".

בהתאם לכך, רשאים עובדים ובני משפחה העונים על תנאים הקבועים בדו"ח ועדת ריבלין, לפנות לוועדת זוהר לשם בדיקת זכאותם לפיצוי וגובהו. פניה זו מהווה מנגנון חילופי לקיום הליך בפני בית משפט.

icon-close icon-email icon-link icon-logo-star icon-menu icon-nav-guide icon-search icon-star icon-tag